имуществено застраховане

Имуществено застраховане. За нас е удоволствие да пазим твоя дом. %D0%98.

Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите реш.

Процедурата е съвсем опростена – необходимо е само да се напише номерът на полицата и да се посочат данни за контакт, а за застраховка.

Имуществено застраховане за физически лица. За много от нас закупуването на жилище и обзавеждането му е важна и свързана с много допълнителни инвестиции.

Парламентът одобри на първо четене изцяло нов Кодекс за застраховането, предаде Агенция „Фокус". В подкрепа на нов.

В края на май 2015 г.

Застраховка имущество. Имуществено застраховане. За жилището/За апартамента.

Пакетната застраховка Домашно имущество е предназначена за застраховане на – жилищни сгради – къщи и апартаменти, обзавеждане, битова и компютърна техника,

Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ Застраховка на сгради и имущество. Застраховане на технически рискове. Малки видове имуществени застраховки

компанията дава възможност на всички да се възползват от имуществена застраховка на промоционална цена. В рамките на периода на кампанията.

Брутният премиен приход в общото застраховане за първите 5 месеца на 2022 г. е в размер на 1 167 208 909 лева, съобщава Комисията за финансов надзор.

Продуктите в тази група осигуряват защита, както за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци,

Защитете Вашето недвижимо и движимо имущество от непредсказуеми природни бедствия, кражби или пожар. Застраховката се сключва от български,

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД подкрепи тазгодишните състезания по Приложно колоездене за деца, организирани от Съюза на българските.

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ПОЖАР. Предмет на застраховката – собствено или чуждо движимо (общо имущество, техника и уреди,

Бихме искали да Ви информираме, че от 17 март 2021 г. Дирекция „Обезщетения – Медицинско застраховане и злополуки“ и "Обезщетения – Имуществено застраховане" на.

Всички видове застраховки от TT Consulting – автомобилно застраховане, имуществено застраховане, застраховки при пътуване, застраховки при злополука,

Застраховане І Имущество І Застрахователно Събитие І Застрахователен Риск І Отказ на Застраховател І Връщане на Застрахователна Премия І Задължения.

Имуществено застраховане | Национален брокер.

обезщетение по основното покритие за увреждане или разрушаване на имущество – пожар и природни бедствия.

26 juli 2021.

.

на УС на АБЗ, за БНТ: „Нивото на имуществено застраховане остава ниско,

застраховките на имущество остават на ниски ниво – около 7%.

апартаменти в софия цени Данните на БНБ показват, че голяма част от депозитите се насочват към покупката на имоти. В резултат цените на жилищата нарастват. Пазарът. административни услуги на вик софия област Към средата на 2022. от услугите, които носят 86% от добавената стойност в столицата. На второ място в страната остава област София, която. Тази публикация е създадена

Отделът за финансови услуги на Scania е вашият доверен партньор, който предоставя гъвкави финансови и застрахователни решения, адаптирани.

Под това обичайно наименование или във варианти с аналогичен смисъл, тя е типичната застраховка за застраховане на жилища при условие „първи риск“ с основен.

29 nov. 2017.

6 определя предмета на застрахователя като застраховане, презастраховани и комбинация между тях. Застраховането е сключване по занятие на.